Postup založenia firmy s.r.o.

Postup založenia s.r.o. v 10 krokoch:
1. Zvolte si názov Vašej firmy
2. Výber sídla firmy. Na začiatok zrejme virtuálne sídlo s preposielaním prijatých listín.
3. Voľba predmetov podnikania.
4. Vypracovanie potrebných dokumentov ako spoločenská zmluva, poprípade zakladateľská listina
5. Podpisový vzor
6. Postup na získanie živnostenského oprávnenia
6. Základné imanie - postup a možnosti splatenia
7. Zápis do obchodného registra
8. Registrácia na daňovom úrade
9. Overovať u notára, alebo na matrike?
10. Ušetrenie pomocou elektronického podpisu

Podrobnejší a dobre popísaný postup ako svojpomocne založiť s.r.o. firmu nájdete aj na adrese: www.zalozeniesropostup.sk
©2008 - 2013 ARGENIO s.r.o. webdizajn, webstránky, webové aplikácie.